top of page
Logo portfolio.png

Portfolio & Blog

Jestem inżynierem, absolwentem Politechniki Wrocławskiej, kierunku Mechanika i Budowa Maszyn.

Od 2016 roku pracuje zawodowo jako konstruktor maszyn, w przemyśle automatyzacji produkcji oraz w przemyśle ciężkim.

Szukam nowych wyzwań w branży konstrukcyjnej maszyn i urządzeń.

Konstrukcja maszyn to moja pasja..
 

W 2012 r. ukończyłem szkołę średnią uzyskując tytuł technika górnictwa

podziemnego. Po ukończeniu technikum rozpocząłem studia na Politechnice Wrocławskiej na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn które ukończyłem z tytułem inżyniera w 2016 r.

Wybór kierunku studiów podyktowany był moimi zainteresowaniami na temat

konstrukcji maszyn i urządzeń, zainteresowanie matematyką i fizyką również przyczyniły się do tego wyboru, łączącego wszystkie te dziedziny. W czasie studiów poznałem podstawy teoretyczne z zakresu konstrukcji maszyn, wytrzymałości materiałów, hydrauliki siłowej, pneumatyki, mechaniki ogólnej, technologii produkcji maszyn, itp.

Wiedza zdobyta na uczelni pozwoliła mi rozpocząć pracę jako konstruktor w firmie

produkującej roboty przemysłowe. W czasie pracy zawodowej realizowałem również projekty studenckie na zlecenie, z zakresu podstaw konstrukcji maszyn, wytrzymałości materiałów czy mechaniki ogólnej. Projektowanie maszyn i urządzeń w krótkim czasie przerodziło się w pasję która trwa do dziś.

Stale podnoszę swoją wiedzę w dziedzinie konstruowania maszyn i nowych technologii przez samokształcenie i w czasie pracy zawodowej.

W 2019 r. utworzyłem stronę internetową krzysztofslomiany.pl mogąc tym samym przedstawiać moje projekty i prowadzić blog związany z moją działalnością.

Krzysztof Słomiany

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

W czasie pracy zawodowej realizowałem projekty dla branż automatyzacji produkcji, górnictwa, lotnictwa. Poza pracą zawodową stale realizuje projekty dla firm i osób prywatnych, a także na użytek własny.

Portfolio

GŁOWICA OBROTOWA

Projekt głowicy obrotowej o zakresie ruchu +/-90° i napędzie pneumatycznym. Konstrukcja zapewnia wysoki moment obrotowy, niezmienny w całym zakresie ruchu. Głowica przeznaczona dla manipulatorów odbierających / odkładających, przystosowana do montażu chwytaków próżniowych lub mechanicznych (o napędzie pneumatycznym). Układ zapewnia detekcję wartości ciśnienia / podciśnienia w linii roboczej umożliwiając kontrolę "złapania" przedmiotu przez chwytak, detekcja pozycji elementu roboczego w skrajnych położeniach (0° i 90°) umożliwia pełną automatyzację pracy. Układ roboczy wyposażony w tzw. soft-start, soft-stop ograniczający obciążenia udarowe. Konstrukcja umożliwia szybką zmianę oprzyrządowania. 

CHWYTAK SZCZĘKOWY

Projekt chwytaka szczękowego o napędzie pneumatycznym z zastosowaniem siłownika w standardzie ISO. Chwytak umożliwia zapewnienie detekcji przedmiotu w przestrzeni między szczękowej poprzez czujniki odbiciowe. Dodatkowo wyposażony jest w czujnik indukcyjny w skrajnej pozycji zamknięcia szczęk, umożliwiając detekcję w stanie zamkniętym, zapewniając monitorowanie "złapania" przedmiotu manipulowanego, tj. zapewnienie odpowiedniego stopnia zamknięcia szczęk. Dodatkowo możliwe jest zabudowanie czujników w korpusie siłownika pneumatycznego dla zapewnienia dodatkowej kontroli. Dodatkowe dane dotyczące konstrukcji chwytaka w dokumentacji ofertowej.

PROJEKT KONCEPCYJNY PRZEKŁADNI ŚLIMAKOWO-PLANETARNEJ

Projekt koncepcyjny przekładni ślimakowo-planetarnej. Zastosowanie przekładni ślimakowej jako pierwszego stopnia przełożenia zapewnia samohamowność przekładni co wiąże się z odciążeniem napędu od sił dynamicznych pochodzących od odbiornika. Przekładnia charakteryzuje się zwartą zabudową i wysokim stosunkiem transmisji mocy do masy przekładni.