CV pl

Stale poszukuje nowych wyzwań i dalszego rozwoju w obszarze konstruowania maszyn i urządzeń.

CV_pl_1.jpg
CV_pl_2.jpg

CV en

I am seeking new job opportunities and further development in the mechanical design industry, to deliver first-rate results.

CV_ang_1.jpg
CV_ang_2.jpg

certyfikaty i szkolenia

listy polecające

Brophy_Use of Worm-Planetary Gearbox Concept 3D Data Model_20Jan16.png